Tag Archives: health

(health) benefits of journaling

 • unclear of what you want or feel? => jot down thoughts and emotions, with no editing
 • write routinely => know yourself better, become clear about situations and people; track patterns, trends, improvements, growth
 • write out negative emotions => reduce stress
 • think through writing => solve problems
 • write about misunderstanding => understand others’ point of view better

how to begin?

 • “just do it”
  • a few minutes daily
  • begin anywhere
  • forget spelling, punctuation
  • write quickly
 • if it helps, pick a topic for a day, week, month
 • there are no rules

Continue reading

[NO] du kan ikke ta igjen søvntap i helga

forskning.no/forebyggende-helse-samfunnsmedisin-sovn/2010/01/sovnskippertak-drom-videre

Det er i helgene du planlegger å sove mer for å ta igjen for de siste ukenes søvntap. Men de ekstra timene kan ikke rette opp kronisk søvnmangel, ifølge studie.
….

det søvnmønsteret mange har, med for lite søvn i ukedagene og mer i helgene, kan lure oss til å tro att vi får nok søvn, ved at vi tilsynelatende fungerer bra.

– Men kroppen kan rett og slett ikke lures til å hente seg inn på denne måten

…. – Nøkkelen er å sørge for å få en tilstrekkelig mengde søvn om natten, og en jevn søvn, altså at man sover omtrent like mye hver natt.

….- De fleste trenger sju timer eller mer per døgn.

[NO] Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre

forskning.no/forebyggende-helse-sykdommer-sovn-barn-og-ungdom-internett-mobiltelefon/2013/04/ungdom-trenger-mer

– Resultatene forteller oss at ungdom er bevisste på at de har behov for mye søvn, likevel sover de alt for lite.
….

– Kraftig forskjøvet døgnrytme usunt

Få timer i drømmeland på ukedagene bidrar i sin tur til at ungdommene forskyver døgnrytmen kraftig i helgene, med 4,5 timer.
….
For å oppnå den anbefalte søvnlengde for ungdom på 8-9 timer per natt, burde de gått til sengs kl 22 om kvelden, påpeker forskerne.
….
– Om ungdom kunne klart å legge seg litt tidligere på ukedagene enn de gjør i dag, og halvert den forskjøvne døgnrytmen i helgene ned til 2 timer tror jeg det ville hjulpet mye. sier Hysing.
….
At ungdommene kan sove lenger i helgen, betyr ikke at de henter seg inn og blir uthvilte til mandagen. Tidligere forskning har vist at mulighetene til å spare opp søvn er høyst begrensede.
– Vi søvnforskere tror slike store forskyvninger i døgnrytmen i helgene blant annet medfører at ungdommene i stedet blir trøttere om morgenen på ukedagene.

– Resultatet blir gjerne at de bruker lenger tid på å sovne om kvelden.

….ny teknologi
vi er temmelig sikre på at [teknologibruk på sengen/ timene før leggetid] påvirker søvnen til ungdommer negativt

…. også i voksen alder
….vi ser at ungdom har vansker med søvnen, og at ungdomsårene er viktige med hensyn til å etablere vaner.

På lag – med noen rammer

Hysing mener det er nødvendig å spille på lag med ungdommene, men at det samtidig er viktig at foreldrene faktisk setter noen rammer for leggetid, også hos ungdommer på 16-19 år.

– Foreldrene bør han noen rammer, eksempelvis leggetid før klokka 24. Derfra kan man finne fram til et tidspunkt, gå i dialog med hver enkelt og snakke om hvordan søvnen påvirker skole og fritid.

– For noen kan sene treninger redusere søvntiden, for andre er mobilbruk hovedproblemet.