[NO] Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre

forskning.no/forebyggende-helse-sykdommer-sovn-barn-og-ungdom-internett-mobiltelefon/2013/04/ungdom-trenger-mer

– Resultatene forteller oss at ungdom er bevisste på at de har behov for mye søvn, likevel sover de alt for lite.
….

– Kraftig forskjøvet døgnrytme usunt

Få timer i drømmeland på ukedagene bidrar i sin tur til at ungdommene forskyver døgnrytmen kraftig i helgene, med 4,5 timer.
….
For å oppnå den anbefalte søvnlengde for ungdom på 8-9 timer per natt, burde de gått til sengs kl 22 om kvelden, påpeker forskerne.
….
– Om ungdom kunne klart å legge seg litt tidligere på ukedagene enn de gjør i dag, og halvert den forskjøvne døgnrytmen i helgene ned til 2 timer tror jeg det ville hjulpet mye. sier Hysing.
….
At ungdommene kan sove lenger i helgen, betyr ikke at de henter seg inn og blir uthvilte til mandagen. Tidligere forskning har vist at mulighetene til å spare opp søvn er høyst begrensede.
– Vi søvnforskere tror slike store forskyvninger i døgnrytmen i helgene blant annet medfører at ungdommene i stedet blir trøttere om morgenen på ukedagene.

– Resultatet blir gjerne at de bruker lenger tid på å sovne om kvelden.

….ny teknologi
vi er temmelig sikre på at [teknologibruk på sengen/ timene før leggetid] påvirker søvnen til ungdommer negativt

…. også i voksen alder
….vi ser at ungdom har vansker med søvnen, og at ungdomsårene er viktige med hensyn til å etablere vaner.

På lag – med noen rammer

Hysing mener det er nødvendig å spille på lag med ungdommene, men at det samtidig er viktig at foreldrene faktisk setter noen rammer for leggetid, også hos ungdommer på 16-19 år.

– Foreldrene bør han noen rammer, eksempelvis leggetid før klokka 24. Derfra kan man finne fram til et tidspunkt, gå i dialog med hver enkelt og snakke om hvordan søvnen påvirker skole og fritid.

– For noen kan sene treninger redusere søvntiden, for andre er mobilbruk hovedproblemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook